Vision og Mission

Vi vil i år gerne arbejde med næsten de samme emner som sidste år, da de fleste punkter er lovmæssige krav fra Selvstyret, se evt.: Inatsisartutlov nr.16 af 3.december 2012.

Selve året er plottet ind i en kalender der er hængt op i gangen ud mod køkkenet.

Der er lavet en plan der gælder for hele året – med forbehold for ændringer.

Vi vil hver måned sende et nyhedsbrev, med nærmere info omkring emnerne der tages op.

Vi hedder Sulunnguit (De små vinger), fordi vi gør meget for at klargøre børnene til at flyve videre i livet som: Selvstændige, Selvhjulpne, Nysgerrige, Imødekommende, Personlighedsbeviste, Kulturbeviste , Kreative, Omsorgsfulde og Åbne børn.

Vi vægter Sundhed / Udeliv højt og derfor er vi ude hver dag. Derved skabes der også kropsbevisthed, f.eks. varmt tøj til kolde dage.

Årets vejr følges hver dag, og der snakkes om hvilket tøj der er passende, for at danne kropsbevisthed.

Vores tone i huset er åben og med en anerkendene tilgang.

Sprog:

Sprogligt gør vi meget hver dag, for at alle får lov at sige noget, at der synges og tales meget sammen. Dette foregår på grønlandsk og dansk, til en forberedelse på kommende skoleliv. 

At vi bruger tid på sprogtræning, mundmotorik , sang og højtlæsning.

Kammagiitta:

At vi minimum 2 gange om året afholder emneuge omkring Kammagiitta, specielt lige efter der er kommet mange nye børn i Juli/August ved naturlig overflytninger fra vuggestue/til skole.

Børnene skaber relationer til hinanden, og udvikler sociale kompetencer. De tilegner sig sociale spilleregler, og lærer at respektere andres meninger, holdninger og forskelligheder.

Aktivitet: Massage (den man rører mobber man ikke), historier fra Kammagiitta bogen/materialer, spil, holde i hånden lege, lege med fokus på samarbejde, opgaver med fælles mål. Samtale og lytte til hinanden.

Børnehaven opfordrer til at der laves legeaftaler indbyrdes.Det er med til at styrke fællesskabet, forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem dit barn ikke plejer at lege med- så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.

Vi er alle en del af puslespillet ☺ Så hjælp os ved at være gode rollemodeller!!

Grønlandsk uge:

Børnene tilegner sig viden om deres/vores egen kultur, sprog og historie.

Det kan være emner såsom dyr, mad, qajaq, tromme, ajagaq (grl. kendama), innerfik, pulaartut m.m. som stammer fra gamle dage.

Vi vil gerne tage imod fisk, kød, fugle fra forældrene, som vi kan tilberede til vores månedlige maddage.

Vi tænker at det kunne være fedt at kontakte en fanger der evt. ville kunne komme og flænse en sæl her, eller nede ved brædtet.

Aktivitet:

Sanglege, grl. sange, maskedans, trommedans, sagn og myter, mad og drama. Historier og maling, klippe/klistre. Evt lave deres egne ting ud fra emnet.

Natur:

Børnene lærer om naturen, og at vi skal værne om den grønlandske natur. At der er dyr i vand, på land og i luften. Lære de mest almindelige dyr i Grønland at kende.

At børnene tilegner sig viden om årstidernes særheder, at der er is på søerne om vinteren, som man evt kan gå på. At der er ænder om sommeren som man kan fodre. Se hvad sneen indeholder hvis man smelter det om vinteren, at der er istapper om vinteren.

Vi gør meget ud af at genbruge de ting/materialer vi finder i naturen.

Aktivitet: Samle grene, bær, drivtømmer, sten m.m. til div. aktiviteter og projekter i løbet af året. Stege mad på sten, kigge på dyr, klatre, løbe, lege i den dejlige natur. Male og klistre.

Der arbejdes på at lære ’Hvem er jeg?’; at kunne beskrive sig selv og sin familie. Hvor bor jeg, hvem er jeg, mit navn og efternavn, mine søskende og forældre?

Aktivitet: Klippe og klistre huse, tage billeder med hjemmefra, tegne sig selv og familien. Hvad kan jeg lide at lave med min familie. Hvad er min nationalitet, dansk/grønlandsk?

Sundhed:

Personalet vil gerne være med til at fremme den sunde livstil, og derfor er mange af vores aktiviteter bundet i sundhed og fællesskab i naturen.

Og der vil derfor være mere fokus på leg, motion og bevægelse.

Børnene får kendskab til sund/usund mad. Motion og vigtigheden af bevægelse og sund kost, alm hygiejne og hvad kroppen består af i store træk. Sanser og hvad de betyder/gør.

At tilpasse tøjet til vejret, og kunne klæde sig af/på selv.

At pasning af tænder er vigtigt.

Aktivitet: At lære vigtigheden af god hygiejne/håndhygiejne. Lave aktiviteter med motion/bevægelse, løbe, klatre og gåture, lave forhindringsbaner og besøge/få besøg af tandklinikkken og sana/sygehuset. Disse aktiviteter vil fortrinsvis være i maj: sund Maj.

Børns rettigheder:

At børnene får lært at de har nogle grundlæggende rettigheder, evt. få besøg af Børnetalskvinden Aviaja og Kammak-bamsen. 

Aktivitet: Tegne/male rettigheder og læse/høre om dem. Kigge på plakater og høre historier.

Kontakte Mio for at skaffe evt. nyt materialer vedr børn og deres rettigheder.

Seniorgruppe:

Børnene får trænet at sidde stille, vente på tur, lytte og forstå kollektive beskeder. At sige sin mening. Kunne skrive sit navn. At øve i at gå i trafikken. Fastholde fokus på opgaver. At de lærer bogstaverne og tallene 1-20.

At de lærer at være selvhjulpne mht. Toiletbesøg og hvad der er godt at have på udenfor vejrmæssigt.

Vi gennemfører gerne Seniorgr. på grønlandsk, så børnene er godt rustet til livet i skolen, hvor undervisningen jo foregår på grønlandsk.

Aktivitet: 

Øve bogstaver, skrive sit eget navn og tælle. Lave et selvportæt, for at få en større opmærksomhed på sig selv og sin selvforståelse. Der arbejdes med sprogtræning og øvelser, der understøtter barnet i dens udtale og forståelse af sproget. At kunne f.eks. tegne mens de lytter til en historie. Lege Kims leg, Simon siger.. Spille Ludo, kalaha m.m.

Vi syntes det i hverdagen er vigtigt at:

Børnene skal hjælpe dem der er mindre end sig selv, og der skal være plads til forskelligheder.

Målet er at skabe selvstændige individer, med viden om sit eget jeg og viden om kulturen omkring dem.

Vi ser gerne at børnene lærer at genbruge ting og bruge det vi har i vores natur.

Vi glæder os til et spændende år med en masse spændende oplevelser <3

Mvh 

Personalet i Sulunnguit