Kostpolitik

Kostpolitik for Sulunnguit

Mål: Målet med at udarbejde en kostpolitik for Sulunnguit er at være med til at sikre trivsel og gode og sunde kostvaner for det enkelte barn.

Delmål: Vi ønsker at børn og forældre, via information og via dagligdagen i Sulunnguit, skal opnå et kendskab til en sund og varieret kost.

Succeskriterier: Vi ønsker at børnene opnår et kendskab omkring sund og usund kost.

Metode/evaluering: Vi vil arbejde med sund/ usund kost i en emneuge med børnene. Vi vil evaluere i forbindelse med emneuge. Vi vil sætte fokus på sund mad via maddage.

Hvorfor en kostpolitik? Sund og varieret mad er sammen med motion en vigtig forudsætning for at sikre det enkelte barns trivsel, såvel fysisk som psykisk, samt et godt helbred. Ligesom det kan være med til at forebygge sygdomme. Børn har brug for god og sund mad flere gange i løbet af dagen for at kunne deltage aktivt i hverdagen. Størstedelen af dagens måltider spises ved hovedmåltiderne, men især for børnene er mellemmåltiderne en stor del af den samlede mængde mad, hvilket betyder, det bliver vigtigt, at også mellemmåltidet er sundt og varieret. Mellemmåltidet er også med til at dække behovet for energi, vitaminer og mineraler. Vi håber, at vi i samarbejde med forældre og bestyrelse kan være med til, at sikre det enkelte barn får en sund og varieret kost. Via sund kost vil vi være med til at sikre, at det enkelte barn opnår en jævn forbrænding dagen igennem og barnet derved opnår overskud og energi til at indgå aktivt i egen hverdag og få styrket evnen til læring.

Værdier: Sulunnguits kostpolitik er karakteriseret ved, at der ikke er opstillet regler for, hvad man som forældre eller ansat må medbringe at spise til de enkelte måltider. Vi mener det er den enkelte og jer som forældre, der har ansvaret for den kost, som I og jeres barn indtager i løbet af dagen. Vi vil dog gerne opfordre til, og give gode råd og ideer til, en sund og varieret kost, sådan at vi i samarbejde kan være med til at styrke egen og det enkelte barns trivsel og sundhed, ligesom vi selv vil forestå som et godt eksempel for børnene.

I praksis betyder det, at vi som personale, vil have fokus på en sund og varieret kost, både når det gælder os selv og det pædagogiske arbejde med børnene, men også i planlægningen af de aktiviteter og arrangementer, vi har i løbet af året for børn og forældre. Vi vil have fokus på at minimere eller undgå sukker. Vi vil servere vand og mælk til frokost og vand til øvrige måltider. Vi ønsker ikke at være fanatiske, men vi mener, at det er vigtigt at signalere, at hygge og fest ikke kun kædes sammen med noget sødt og usundt, men at også sund mad kan være sjovt og lækkert.

Rammer for måltidet: Når vi spiser er det vigtigt at tilbyde børnene nogle trygge og hyggelige rammer. Børnene sidder i små grupper med en voksen.

Er der fest, dækkes der særligt op med duge og lys. Det er børnene selv der sørger for at gøre klar, finde og tælle tallerkener og krus samt finde madpakkerne frem, ligesom det er børnene selv der dækker bord – selvfølgelig altid med den voksne ved siden af som støtte. Vi hjælper hinanden med at række de forskellige ting videre til vennerne og vi lærer at udsætte egne behov og vente på tur.

Ved maddage øver vi os alle i at spise med kniv og gaffel (ske), nye retter prøves af og børnene lære at kende til nyt mad.

Med mindre der er specielle behov eller problemer som allergi o.l., har børnene ikke selv madpakker med til maddage. Dette aftales med personalet.

Praksis

Morgenmad: I tilfælde af at børnene ikke har spist morgenmad hjemmefra, opfordrer vi til, at der medbringes mad med fokus på sund kost som f.eks. havregryn m/ rosiner, yoghurt naturel med frisk frugt eller müesli, grovbolle eller rugbrød o.l.

Formiddagsmad/morgenfrugt: Børnene medbringer selv frugt, grønt eller brød (groft knækbrød eller sunde boller), som ligges i kurven i køkkenet.

I børnehaven har børnene krus på toilettet, så de altid selv kan tage noget vand at drikke.

Frokost: Børnene spiser her deres medbragte madpakker. Rester af aftensmaden er også meget velkomne. Sulunnguit serverer mælk og vand.

Eftermiddagsmad: Børnene medbringer selv eftermiddagsmåltidet. Eftermiddagsmåltidet kan bestå af f.eks. groft brød, frugt og grønt, tørfisk/ tørret kød, sunde pandekager, groft knækbrød. Der bliver tilbudt vand til eftermiddagsmåltidet.

Fødselsdage/afskedsmikker: Når børnene har fødselsdag, fejrer vi dem her i Sulunnguit ved at hejse flaget, tænde fødselsdagstoget, synge fødselsdagssange og råbe hurra, ligesom de får en lille gave. Ønsker I som forældre at fejre dagen for barnet i Sulunnguit, kan dette ske om formiddagen. På dette tidspunkt kan alle børn og personale deltage. Der kan serveres grove boller, lækre frugter (melon, ananas, mango o.a.) frugtsalat, grønt eller isterninger m. frosne bær. (www.frugtfest.dk)

Man kan evt. komme med sjove festindslag, sugerør, drinksparaplyer og forskellige lege. Der kan i stedet for formiddagsfødselsdag, serveres en fødselsdagsfrokostret f.eks. Spaghetti kødsovs, suaasat, boller i karry osv.

Hvis I som forældre har lyst til at supplere med en fest derhjemme, må der gerne serveres lidt slik eller kage, men vi har også andre sunde og gode ideer til festlige lejligheder..

Maddage: Når vi har maddage tages der hensyn til at der serveres en sund, varieret og mættende kost, samt det at vi bor i Grønland. Børnene hjælper med indkøb og tilberedning af maden sammen med de voksne. Sulunnguit modtager gerne fisk, sæl, fugle, rensdyr og andre dyr, som vi kan bruge til maddage. Tænk at kunne spise den fisk man har fanget med sin familie sammen med sine venner.

Forældremorgenkaffe: afholdes en gang om måneden. Børnene hjælper til med forberedelserne sammen med de voksne. Børn og voksne bager sammen. Der serveres kaffe/ the og mælk/ vand.

Særlige hensyn: Hvis der er børn, hvor der af forskellige årsager, skal tages hensyn til kosten, så fortæl det til personalet.

Aktiviteter: Vi vil en gang årligt arbejde emneorienteret med sund kost med børnene og det er den enkelte gruppe, der planlægger indhold og aktiviteter. Som eksempel på hvordan der kan arbejdes med at styrke det enkelte barns kendskab til kosten kan nævnes: Via sanser, kostpyramiden, besøg på brættet, vi leger restaurant.

Skulle nogen have opskrifter eller gode ideer modtages de gerne og vi sætter dem i mappen, så alle kan få glæde af dem.