Indmelding / udmelding

Indmeldelsesblanketten til Sulunnguit afleveres i børnehaven

Udmeldelsesblanketten afleveres skriftligt i Sulunnguit.

Der er mindst èn måneds opsigelsesvarsel.

Ved visitation til nye børn, kigges der på alder og køn, så det er nogenlunde ligeligt er fordelt i grupperne.

Søskende prioriteres først.