Vision/mission 2018

Malina & Heidi: Aappaluttukkut, Miki & Niels Peter Qorsukkut

Vi vil i år gerne arbejde med næsten de samme emner som sidste år, da de fleste punkter er lovmæssige krav fra offentligheden/ Inatsisarturlov nr.16 af 3.december 2012.

Selve året er plottet ind i en kalender der er hængt op i gangen ud mod køkkenet.

Der er lavet en plan for hele 2018, og der er mulighed for at der kommer mere til, da vi ikke har fået ok på forsk. virksomheder vi geren vil besøge i løbet af året.

Vi har så vidt muligt lyttet til jeres ønsker fra det sidste forældremøde, og sat det ind i vores hverdag.

Vi vil hver måned sende et nyhedsbrev med nærmere info omkring emnerne der tages op.

Vi hedder Sulunnguit (De små vinger) fordi vi gør meget for at klargøre børnene til at flyve videre i livet som: selvstændige, selvhjulpne, nysgerrige, åbne, personlighedsbeviste, kulturbeviste , kreative, omsorgsfulde og åbne børn.

Vi vægter sundhed / udeliv højt og derfor er vi ude hver dag efter middag. Derved skabes der også kropsbevisthed, varmt tøj til kolde dage.

Årets vejr følges hver dag, og der snakkes om hvilket tøj der er passende, for at danne kropsbevisthed.

Vores tone i huset er åben og med en anerkendene tilgang.

Sprog:
Sprogligt gør vi meget hver dag for at alle får lov at sige noget, at der synges og tales meget sammen. Dette foregår på grønlandsk og dansk, til en forberedelse på kommende skoleliv.

At vi bruger tid på sprogtræning og sang og højtlæsning.

Kammagiitta:
At vi minimum 2 gange om året afholder emneuge omkring Kammagiitta, specielt lige efter der er kommet mange nye børn i August ved naturlig overflytninger fra vuggestue/til skole.

Børnene skaber relationer til hinanden, og udvikler sociale kompetancer. De tillærer sig sociale spilleregler, og lærer at respektere andres meninger og holdninger og forskelligheder.

Aktivitet: Massage (den man rører mobber man ikke), historier fra Kammagiitta bogen/materialer, spil, holde i hånden lege, lege med fokus på samarbejde, opgaver med fælles mål. Samtale og lytte til hinanden.

Grønlandsk uge:
Børnene tilegner sig viden om deres/vores egen kultur, sprog og historie.

Det kan være emner såsom qajaq, tromme,ajagaq(grl. Kendama) inneq, pulaartut m.m. som stammer fra gamle dage.

Aktivitet:
Sanglege, grl. Sange, maskedans, trommedans, sagn og myter, mad og drama. Historier og maling, klippe/klistre. Evt lave deres egne ting ud fra emnet.

Natur:
Børnene lærer om naturen, og at vi skal værne om den grønlandske natur. At der er dyr i vand, land og luften. Lære de mest alm. dyr i Grønland at kende.

At børnene tillærer sig årstidernes særheder, at der er is på søerne om vinteren, som man evt kan gå på. At der er ænder om sommeren som man kan fodre.Se hvad sneen indeholder hvis man smelter det om vinteren, at der er istapper om vinteren.

Vi gør meget ud af at genbruge de ting/materialer vi finder i naturen.

Aktivitet: Samle grene,bær, drivtømmer,sten m.m. til div. aktiviteter og projekter i løbet af året. Stege mad på sten, kigge på dyr, klatre, løbe, lege i den dejlige natur. Male og klistre.

Der arbejdes på at lære hvem er jeg; at kunne beskrive sig selv og sin familie. Hvor bor jeg, hvem er jeg, mit navn og efternavn, mine søskende og forældre.

Aktivitet: Klippe og klistre huse, tage billeder med hjemmefra, tegne sig selv og familien. Hvad kan jeg lide at lave med min familie.Hvad er min nationalitet, dansk/grønlandsk.

Sundhed:
Børnene får kendskab til sund/usund mad. Motion og vigtigheden af bevægelse og sund kost og alm hygiejne.

At pasning af tænder er vigtigt.

Aktivitet: At lære vigtigheden af god hygiejne/håndhygiejne. Lave aktiviteter med motion/bevægelse, løbe, klatre og gåture, lave forhindringsbaner og besøge tandklinikkken og sana/sygehuset. Disse aktiviteter vil foretrinsvis være i Maj:sund Maj.

Børns rettigeheder:
At børnene får lært at de har nogle grundlæggende rettigheder, evt. få besøg af Børnetalskvinden Aviaja.

Aktivitet: Tegne/male rettigheder og læse/høre om dem. Kigge på plakater og høre historier.

Kontakte Mio for at skaffe evt nyt materialer vedr børn og dres rettigheder.

Seniorgruppe:
Børnene får trænet at sidde stille, vente på tur, og lytte. At sige sin mening og lære tallene og bogstavene at kende. Kunne skrive sit navn. At øve i at gå i trafikken.Fastholde fokus på opgaver.

Aktivitet: Øve bogstaver, skrive sit eget navn og tælle. Lave et selvportæt, for at få en større opmærksomhed på sig selv og sin selvforståelse.

Børnene skal hjælpe dem der er mindre end sig selv, og der skal være plads til forskelligheder.

Vores mål er at skabe selvstændige individer med viden om sit eget jeg og om viden om kulturen omkring dem.